Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


I-IV. Egyetemes Zsinat

2008.03.10

I-IV. Egyetemes Zsinat

 

I. Egyetemes Zsinat: Az első zsinatot Nikaiában hívták össze 325-ben. A zsinat elítélte a tévedésekhez makacsul ragaszkodó Áriuszt, és hitvallását. A zsinat kimondja, hogy a fiú egylényegű az atyával és nem teremtmény. „Hiszünk az egy Istenben, mindenható Atyában, minden látható és láthatatlan dolgok teremtőjében és egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten Fiában, aki született, mint egyszülött az Atyától, vagyis az Atya lényegéből, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, született, de nem teremtett, ki egylényegű az Atyával.” A nikaiai hitvallást két püspök kivételével aláírták és így az a birodalomi hitvallásnak számított.

II. Egyetemes Zsinat: Ezt a zsinatot Konstantinápolyban hívták össze 381-ben. A Konstantinápolyi zsinatot Nagy Theodosziosz császár hívta össze. Rómát a zsinaton nem képviselte senki.

A zsinat tanításának a lényege: A Szentlélek Isten, aki személyében különbözik az Atyától és a Fiútól, mivel megvan a saját ismertetőjegye. A Fiú „születik” az Atyától, a Szentlélek „származik” tőle.

III. Egyetemes Zsinat: Ezt a zsinatot Efezusban hívták össze 431-ben. A Szűz-Mária Bazilikában tartandó zsinatra nem egyszerre érkeztek meg az atyák és a pápai követek. Először a már a városban tartózkodó és Kürliosz pártján álló püspökök kezdték meg a tárgyalást 431. június 22-én. Miután a püspökök megállapították, hogy Cyrill tanítása Ortodox, Nesztorioszé pedig eretnek, és őt eretneknek nyilvánították, és kimondták Szűz Mária istenanyaságát. Pár nappal később János, Antiochiai metropolita vezetésével megérkeztek a szír püspökök és a történetekről értesülve, ellen zsinatot rendeltek, amelyen Cyrillt fosztották meg egyházi méltóságtól.

IV. Egyetemes Zsinat: Khalkedonban 451. október. 8-án a Szent Eupémia templomban ült össze a zsinat, amely elvetette a rabló zsinat határozatait. A keleti egyház püspökökből álló zsinat, amikor a pápai követek fel olvasták Leó pápa dogmatikus levelét, amelyben kimondja, hogy Krisztusban egy személy van két természetben, felállva azt kiáltotta: „Ez az atyák, hitte így hiszünk mi mindnyája Péter szólót Leó által.