Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az emberi természettel, az emberiség üdvözítésével és a kegyelemmel kapcsolatos hitviták.

2008.10.26

Pelgius az ember erkölcsi felelősség tudatának hangoztatásával, főleg aszketikus életével nagy tekintélyt, vívót ki magának. Nagy megütközést váltott ki a gyermekkereszteléssel kapcsolatos nézete, mely szerint: „A gyermekek megkeresztelése nem bűnük megbocsátása miatt szükséges, hanem, hogy megszentelődjenek. Ádámot Isten halandónak teremtette, ezért, ha bűnt nem is követett volna el, meghalt volna eredeti bűn nincs. Ádám bűne csak saját magának ártott, nekünk legfeljebb rossz példaadással árt. Az ember könnyen teljesítheti Isten parancsát. Szent Ágoston rövid életrajza: A keresztény ókor egyik legnagyobb teológusa, és legnagyobb gondolkodója 354-ben a numidiai Thagaste-ban született. Itt elkezdet tanulmányait Karthágóban, folytatta. 383-ban Rómába költözőt, majd a következő évben Milánóba retorikai tanszéket kapott. Sokáig a manicheus szektához tartozó, majd a kételkedés hálójában vergődőt Ágoston lelkének gyökeres fordulata Milánóban következet be. Szent Ambrus püspök beszédei, a neoplatonikus bölcselet tanulmányozása, főleg azonban az Isteni kegyelem hatására tévelygésének végére ért és 387-ben felvetette a keresztség szentségét. 388-ban visszatért szülőföldjére, ahová már édesanyja, Mónika nem követhette, mert útban hazafelé Ostiában meghalt, 391-ben Hippóban presbiter, majd 395-ben ugyanott segédpüspök, egy év múlva, pedig megyéspüspök lett. 430-ban halt meg augusztus 28-án miközben a vandálok Hippót ostromolták. Az Ádám bűne által meg nem gyengült emberi természet feleslegessé teszi a Megváltót. Ezzel szemben felállította saját tételeit a valóban meglévő eredeti bűnről, az Ádám bűne által megsebzett és megromlott emberi természetről, mely elengedhetetlenül rászorul a megváltó és a megszentelő kegyelemre: Krisztus kegyelmére, amelyért minden embernek szüntelen imádkoznia kell. A kegyelem megelőzi érdemeinket és oka minden jónak. Pelagius nézetei ellen a leghevesebb Északnyugat-Afrikában harcoltak a püspökök. 416-ban a karthágói és a milevei zsinatok döntéseit I. Ince tulajdonának, Zozimus pápának (417-418) a kegyelem szükségességét elismerő hitvallást nyújtottak be, aki őket ezen az alapon igaz hívőknek ismerte el. 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.