Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A kereszténység elterjedése egész Európában

2008.11.01

Európa lakosságának a nagy része fel veszi a kereszténységet. 476-ban következik be a Nyugat Római Birodalom bukása. A nyugati germánok nem találkoztak a kereszténységgel. Ez úgy történhetett, meg hogy vándor püspök híredet, az igét. A keresztény térítés erőszakkal vagy erőszak nélkül történt. Az alemannok Klodwig felettük aratott győzelme után kezdtek el meg keresztelkedni.  A missziós munkában nagy szerepet játszottak az ír-skót szerzetesek. Ezek közül kitűnt az alemannok körében térítő Szent Kolumbán (615), majd közel egy évszázaddal később a nyugati gótszármazású Primin (753) vándorpüspök. A bajorok, akik a VI. században telepedtek le mai hazájukban, főleg frank hatására kezdték felvenni a keresztséget. Bajorország apostola a frank hercegi családból származó Szent Rupert (715) vándorpüspök volt. Ő rendezte az ország egyház viszonyait, Passauban, Regensburgban, Salzburgban és Freísingben püspökséget alapítva. Szent Bonifác (eredeti nevén Winrid) kb. 672-ben angolszász Wessex királyságban született. Bencés kolostorba lépve először tanárként működött, majd 716-ban térítőként a frízek közé utazott. Miután véglegesen a hittérítői munkát választotta élethivatásául, Rómában menve II. Gergely pápa (715-731) széles körű meghatalmazását adott neki a német missziókra vonatkozóan és új nevet: Bonifánc, római mártír nevét. Bonifác működése Hesenben és Thüringiában. Tapasztalatszerzés végett először Willibrordot kereste fel, majd Hessenben olyan eredményeket ért el, hogy a pogányok ezrével keresztelkedtek meg. A siker hírére a pápa Rómába hívta 722-ben és Németország missziós püspökévé szentelte. Szent Bonifác egyházszervező és reformáló tevékenysége azzal kezdődött, hogy III. Gergely pápa 732-ben pallium küldésével érsekké tette és megbízta, hogy a német területekre püspököket szenteljen fel Hessen-Thüringia térségében 4 püspökséget alapított (Würzburg, Buraburg, Erfurt, és Echstätt). A 80 éves aggastyán, miután úgy érezte, hivatását a németek között betöltötte, 753-ban visszatért ifjúkora missziós helyére, és a vértanúság koronáját 52 társával együtt a frízeknél nyerte el 754. június 5-én. Kívánsága szerint Fuldában temették el. A 772-ben kezdődött és több mint 30 évig elhúzódó háború folyamán, amint a frank seregek elhagyták az országot, a szászok sokszor fellázadtak és mind a hódítás, mind a hódítással együtt történő térítés eredményeit megsemmisítetek.

A szászok megtérítése: Nagy Károlyra várt. Először katonai csapást mért a szászokra és aztán pedig békét ajánlott föl a szászok számára. Ezt négy alkalommal játszották el. Nagy Károly által fel ajánlott békét negyed-szere fogadták el.

Morvák térítése: A Balkán ebben az időben Római fennhatóság alá tartozott. Felveszik a Római rítusú kereszténységet. Morva Birodalom a Dráva és a Száva között található. Az északi germánok keresztényé tétele: A dánok megtérése Nagy Kanut (1035) idején ment végbe. Ugyan ebben az időben fejeződőt be a norvégok térítése is részben Szent Olaf Haraldson (1030) fáradozása következtében. A pogány svédek makacssága sok akadályt gördített az evangélium terjedése elé. Végül is a XII. század folyamán a krisztusi hit itt is diadalt aratott. Upsala 1164-ben lett a megszervezett svéd egyház érseki székhelye. A Normanok, akik századokon átpusztították Európát, a X. században lettek keresztényé.    

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.