Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szeretetre teremtetett

2018.06.02

 Szeretetre teremtetett 

 

 

Jelképes történet

A második teremtés történetnek sok jelkép segítségével mondja el a világ és az ember teremtését, valamint a bűnbeesés történetét (vö. Ter 2,4b- 3,24). Ez az elbeszélés nem mese, hanem igaz történet, ám az igazságot jelképekbe öltözteti. Ezeket a jelképeket kell helyesen megértenünk.

Ádám

Az első embert a Biblia Ádámnak nevezi. Ez a név annyit jelent: ember. A név egyébként a „föld” szóból származik (héberül „adamah”), és utal arra, hogy az ember teste a földből való. Az első ember neve tehát nem igazi tulajdonnév. A Biblia nem egy Ádám nevű ember megteremtését és bűnbeesését mondja el, hanem „az ember” megteremtését, „az ember” bűnét. A történelem nemcsak az első emberekről, hanem minden emberről, rólunk is szól. Minden embert végtelen szeretettel teremt az Úristen, mindenkinek felkínálja az ő gazdag, szeretetteli életét (a paradicsomkertet), és minden ember vétkezik (Mária és Krisztus kivételével), elveszíti ezt a kertet. Ez „az ember tragédiája”.      

Az ember test és lélek

Az elbeszélés szerint Isten az embert a föld agyagából alkotta meg, és ezután az orrába lehelte az élet leheletét. (vö Ter 2,7). Az ókori ember számára. és aztán, amikor az utolsót lélegzi, ezzel a lehelettel együtt az élet is kiszáll belőle. Ezért a lehelet jelképe lett az ember szellemi részének, a lelkének. Sok nyelvben a két szó (lélek és lélegzet) hasonlít, vagy akár azonos is.

A Biblia azt tanítja ezzel a jelképes leírással, hogy van az emberben valami, ami a földből való, anyagi, és a halálunk után visszatér a földbe. Ám van bennünk valami, ami Istentől való a lélek, amely képessé tesz az öntudatra és a szabadságra. A lélek uralkodik az anyag felett. Ha például: Kovács Péter délután 6-kor felemeli a kezét, hogy egy szöget beverjen a falba, ez nem azért történik meg, mert az agyában, az idegsejtekben egy ilyen inger keletkezik, hanem pontosan fordítva: azért keletkezik az agyában ez az inger, mert ő délután 6 órakor éppen fel akarja emelni a kezét.

A paradicsomkert

A Biblia leírja, hogy Isten az embert egy gyönyörű kertbe helyezte. A kertből négy folyó fakadt: a Pison, a Gichon, a Tigris és az Eufrátesz. Az első két folyónév a későbbi (Josephus Flavius zsidó történetíró és az apokrif írások) szerint az indust és a Nílust jelenti. A biblia leírásában említett négy folyó tehát az akkor ismert világ négy legnagyobb folyója.

A négyes szám az ókorban a világmindenségre utaló jelképes szám is volt: jelezte a négy égtájat (észak, dél, kelet, nyugat) és a világ négy alkotóelemét (az ókori tudomány szerint a föld, a levegő, a víz és a tűz). A Biblia azt jelzi a paradicsom leírásával, hogy az egész Föld paradicsomkert lett volna, ha az ember a bűneivel tönkre nem teszi.

„Hogy művelje és őrizze”

Az ember feladata, hogy a világot megismerje, megőrizze, szépítse. Ezt teszi az ember, amikor felfedezi a betegségek kórokozóit, és a gyógyszereket megalkotja, amikor gátakat épít a folyóknak, amikor egy vulkánkitörést vagy szökőárat előre jelez, és a lakosságot valamint az állatokat elmenekíti onnan. Az ember a teremtett világ őre, gondozója. Fontos kötelessége a természet megóvása, védelme. Tiszteletben kell tartani a világba beleültetett törvényeket, különben önmagát fogja elpusztítani (pl. a globális felmelegedés által).

A munka nem a bűn büntetése, hanem részvétel a teremtés művében. A munka célja nemcsak a megélhetés biztosítása, hanem a világ szebbé, biztonságosabbá, élhetőbbé tétele. A munka által az egyik ember a szeretet szolgálatát végzi el a másik fél (pl. tanítja, ápolja). A munka révén az ember átéli az alkotás örömét (pl. művészetekben), és így önmagát is nemesebbé teszi.

„Feleség legyen a neve”

Ez egy gyönyörű, jelképes leírás arról, hogy miért alkotta Isten az embert férfinak és nőnek. Az emberből mintha hiányozna egy darab, mintha kihasítottak belőle valamit. A szerelem és a házasság az, ahol ez a seb begyógyul. Ketten egy emberré lesznek. A feleség a férfi jobbik fele, ahogyan ezt a magyar feleség szó gyönyörűen jelzi. A szerelem és a házasság a Biblia tanítása szerint eggyé válás csak akkor szép, csak akkor van a helyén, ha valóban két ember, és nem csak két test egyesül. Ha egymásnak adják egész önmagunkat Ha nem csak egy hónapot, vagy egy-két évet adnak az életükből, hanem egymásnak adják a múltjukat és a jövőjüket, örömeiket és fájdalmaikat.

Isten szeretetre teremtette az embert. Ebben a szeretetben tud az ember kibontakozni, boldog lenni. Az életüket ingyenesen, ajándékba kaptuk, és arra kaptuk, hogy mi is épp olyan bőkezűen majd adjuk tovább. Akkor lesz valaki boldog, ha sikerül odaadnia az életét. Jézus így tanított erről:

 

Ha valaki meg akarja menteni életét, elveszíti. Ha valaki elveszíti, az életét éretem és az evangéliumért, megtalálja (Mk 8,35).